Osteopati

Osteopati är en manuell behandlingsform som inriktar sig på diagnos och behandling av besvär relaterade till kroppens rörelseapparat.

Osteopatin ser människan som en helhet där alla delar påverkar varandra. Genom att återställa rörlighet och funktion skapas de bästa förutsättningarna för kroppens egen förmåga till läkning och strävan mot hälsa och välmående.

Vi behandlar både akuta besvär och långvarig smärta. Behandling kan också ges förebyggande för att motverka att skador uppkommer i träning, yrkesutövning och vardagsliv.

Inom osteopatin finns en mängd säkra, behagliga och effektiva behandlingstekniker som gör det möjligt att anpassa behandlingen efter varje enskild persons behov och förutsättningar.

 

Exempel på vanliga besvär som vi arbetar med är:

  • Huvudvärk
  • Rygg- och nackbesvär
  • Axelbesvär
  • Smärtor i armar och ben
  • Ischias
  • Muskel- och ledvärk
  • Stressrelaterade besvär
  • Överbelastningsskador


 

Du kan använd ditt friskvårdsbidrag hos oss!

Vi är anslutna till ePassi.